Monday, 24 September 2012

తోడు దొరకగానే ...ప్రేమించేటపుడు తల్లితండ్రులు గుర్తుకురారు
పెళ్ళి చేసుకునేటపుడు ప్రేమించినవాడు గుర్తుకురాడు!

ఆడవాళ్ళ ఏడుపుకు ఓదార్పు దొరుకుతుంది
BUT
మగవాడి వేదనకు ఓదార్పు దొరకదు."ప్రేమనీ కోల్పోయి ఒంటరిగా మిగిలిన మగవాళ్లు ఉన్నారు 
గాని... ఆడవాళ్లు లేరు కదా.


No comments:

Post a Comment