Thursday, 13 October 2011

ఒకే జ్ఞాపకం...


నీవు లేకనే కాలం సాగినా....
నీవొస్తావని... నేనిచటే ఆగినా

ఒకే జ్ఞాపకం...ఒకే జ్ఞాపకం...


Wednesday, 12 October 2011

Disgusting - 2

ఎవ్వరినెప్పుడు తన వడిలొ


ఎవ్వరినెప్పుడు తన వడిలొ బందిస్తుందో ఈ ప్రేమా
ఏ మదినెప్పుడు మబ్బులలో ఎగరేస్తుందొ ఈ ప్రేమా

Tuesday, 11 October 2011

నీ ప్రేమే నాకొద్దని అన్నా


వర్షించే మేఘంలా నేనున్నా...  నీ ప్రేమే నాకొద్దని అన్నా 
కళ్ళలొ కన్నీరొకటె మిగిలిందంటా...  యేనాడు రానంటా నీ వెంట 

నా గతమంతా నె మరిచానే, నె మరిచానే 
నన్నింకా ఇంకా బాధించకే భామా భామా ప్రేమా గీమా వలదే


నిజం అనుకున్నా!!


నీ మొహంలో చిరునవ్వు నిజం అనుకున్నా!!

నీ మనసులొ పూసే పువ్వుల్లో...
ఘుమఘుమంతా వలపే అనుకున్నా!!


నిజం తెలిసాక నేను బకరా అనుకున్నా

People & Things