Wednesday, 14 September 2011

You'll b sorry
నిందలు వేసావ్.


కోపంలో ఈరోజూ ఎన్నో నిందలు వేసావ్.

నిన్ను ఏరోజూ బాధ పెట్టాలని లేదు.Tuesday, 13 September 2011

Sunday, 11 September 2011

దూరంగా దగ్గరగా - 02


చేరువగా ఉన్న మనుషులు...దూరమైన మనసులు..