Tuesday, 11 October 2011

నీ ప్రేమే నాకొద్దని అన్నా


వర్షించే మేఘంలా నేనున్నా...  నీ ప్రేమే నాకొద్దని అన్నా 
కళ్ళలొ కన్నీరొకటె మిగిలిందంటా...  యేనాడు రానంటా నీ వెంట 

నా గతమంతా నె మరిచానే, నె మరిచానే 
నన్నింకా ఇంకా బాధించకే భామా భామా ప్రేమా గీమా వలదే


No comments:

Post a Comment